--- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา --- อบต.สำโรง ขอเชิญประชาชนร่วมดำเนินงานตามแผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

- ขณะนี้ระบบปิดการแสดงผล จะใช้งานได้ในช่วงเวลาถัดไป -

หน่วยงานภายนอก