--- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา --- อบต.สำโรง ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายนของทุกปี ตามอาคารสถานที่และบ้านพักอาศัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

หน่วยงานภายนอก