โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านนารายณ์เหนือ (ถนนลาดยาง 2068) หมู่ที่ 15 ถึงบ้าน ตูม (สามแยกไปบ้านโคกตะแบง) หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

05 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :