ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๘๑-๐๐๔ สายบ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนหมายเลข ๒๐๖๘ (โนนไทย-หนองสรวง) ถึงบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสำโรง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 เม.ย. 63