แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านตูม

22 ต.ค. 61

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการก่อสร้างและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อรวบรวมวัตถุโบราณที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนตำบลสำโรง

เนื่องจากมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณหลายยุคหลายสมัย เช่น การค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ ที่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 เมื่อปลายปี 2556 ซึ่งสำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ได้คำนวณอายุโครงกระดูกและวัตถุโบราณพบว่าอยู่ในยุคก่อนพุทธกาล (ก่อนประวัติศาสตร์)

นอกจากนั้น ยังมีการขุดค้นพบ ศิวลึงค์ สัญลักษณ์ของพระศิวะ เทพเจ้าในศาสนาฮินดู อายุราวสมัยพุทธศตวรรษ ที่ 12 หรือกว่า 1,300 ปีมาแล้ว พร้อมกับวัตถุโบราณอีกมากมายต่อเนื่องมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งค้นพบที่บ้านตูม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา