ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ตะแกรงปิ้งปลา ไม้แขวนเสื้อ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กต่าง ๆ

29 มี.ค. 64

ปิ้งสารพัด

เหล็กปิ้งปลา ไม้แขวนเสื้อ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนในตำบลได้รวมกลุ่มกันเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน หมู่ 2 บ้านสำโรง และหมู่ที่ 17 บ้านโคกมงคล   หากท่านสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน ติดต่อได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044938873