ของดีตำบลสำโรง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry)

04 ก.พ. 63

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) เป็นของดีตำบลสำโรง  ปลูกในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านหนองประดู่ โดยจะมีผลผลิตเพียงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ได้จะมีรสชาติดีประกอบกับไม่มีการใช้สารเคมีและเป็นพื้นที่ดินเค็ม จึงส่งผลให้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ สนใจสั่งซื้อติดต่อ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 044938873