ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล (OTOP) : ระนาดจิ๋ว

02 ก.ค. 62

ผลิตภัณฑ์ระนาดจิ๋ว

สถานที่จัดจำหน่าย
นายวันชัย นพสวัสดิ์
บ้านนารายณ์เหนือ หมู่ 15 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ติดต่อ : นายอภิรัชต์ หิงสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.สำโรง
โทร : 044-938873 (สำนักปลัด อบต.สำโรง)