ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล (OTOP) : เสื่อจันทบูร

22 ต.ค. 61

 

ผลิตภัณฑ์เสื่อจันทบูร


เสื่อจันทบูร เป็นเสื่อที่ทำจากต้นกก ซึ่งเป็นกกที่มีลักษณะพิเศษกว่ากกทั่วไป คือ เป็นกกที่ขึ้นอยู่บริเวณน้ำกร่อย(ที่แถบชายฝั่ง) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีเส้นใยที่เหนียว แข็งแรง เมื่อนำมาทอเป็นเสื่อแล้ว จะทำให้เสื่อมีความทนทานแข็งแรง

ในตำบลสำโรงมีผลิตภัณฑ์เสื่อจันทบูรที่ผลิตจากต้นกกแท้ๆ ในหมู่บ้านต่างๆ อาทิ

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 11

สถานที่จัดจำหน่าย
กลุ่มอาชีพทอเสื่อจันทบูร
หมู่ 5 บ้านแปรง, หมู่ 8 บ้านทรงธรรม, หมู่ 11 บ้านโพธิ์ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ติดต่อ : นายอภิรัชต์ หิงสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.สำโรง
โทร : 044-938873 (สำนักปลัด อบต.สำโรง)