ผู้บริหาร

นายมงคล ศรีบงกช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายมงคล ศรีบงกช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายสุชาติ รักทำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายสุชาติ รักทำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายเจริญ เอกบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายเจริญ เอกบุตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายพงษ์พรรฒค์ เงสันเทียะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายพงษ์พรรฒค์ เงสันเทียะ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง