ติดต่อ อบต.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เสนอแนะความคิดเห็น
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

หมายเลขโทรศัพท์ 044-938873

ต่อ 1 นายก อบต.

ต่อ 2 ปลัด อบต.

ต่อ 3 สำนักงานปลัด

ต่อ 4 กองคลัง

ต่อ 5 กองช่าง

ต่อ 6 กองการศึกษาฯ

ต่อ 7 ส่งโทรสาร

หมายเลขโทรสาร 044-938872

E-mail : sao-samrong@hotmail.com , webmaster@samrong.go.th

Facebook : อบต.สำโรง

Twitter  :  อบต.สำโรง  (@SAO_Samrong_NT)