ที่ตั้งและแผนที่

        ตำบลสำโรงเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโนนไทย ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทยประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา