กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว 2566

12 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ อบต.สำโรง นำโดย นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ รองปลัดฯ, น.ส.สุภาภรณ์ บุญเกษมสิน ผอ.กองคลัง, นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล ผอ.กองช่าง ได้นำพนักงาน อบต.สำโรง ประกอบกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสุทิน พูนน้อย นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางบูชิตา พูนน้อย รองนายกฯ, นายพันธ์ กันสันเทียะ รองนายกฯ, นางทองดี พรโคกสูง เลขานุการนายกฯ เพื่อแสดงความเคารพและนับถือ ทั้งยังขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ นายก อบต.สำโรง ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยแก่พี่น้องชาวตำบลสำโรง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 นี้ ขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส คลายทุกข์คลายโศกตลอดไป และฝากย้ำเตือน “เมาไม่ขับ” ในช่วงเทศกาล “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”