กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดบ้านออไพล

19 ต.ค. 65

วันนี้ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ณ โรงเรียนบ้านอ้อไพล หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุ “โนรู” เมื่อช่วงตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ สำหรับฉีดล้าง จำนวน 1 คัน