มอบถุงยังชีพผู้กักตัวโรคโควิด19

28 ก.พ. 65
วันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 15.30 น. อบต.สำโรง ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มป่วยโรคโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ม.2 จำนวน 1 ชุด (1 ครอบครัว), ม.4 จำนวน 1 ชุด (1 ครอบครัว), ม.12 จำนวน 1 ชุด (1 ครอบครัว) และ ม.13 จำนวน 2 ชุด (1 ครอบครัว) โดยมีตัวแทน อสม. และผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ และ ม.9 จำนวน 1 ชุด (1 ครอบครัว) และ ม.10 จำนวน 1 ชุด (1 ครอบครัว) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.สระพัง เป็นผู้รับมอบ ซึ่ง อบต.สำโรง ได้ฝากให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวและฝากให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ VUCA
V : Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก
U : Universal Prevention ป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง
C : Covid Free Setting Area, District, Community สถานที่บริการพร้อมผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์
A : ATK (Antigen Test Kit) พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ/มีอาการทางเดินหายใจ