โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

15 ก.พ. 62

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กองการศึกษาฯ อบต.สำโรง ได้จัดกิจกรรมในโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยร่วมกับผู้นำ จิตอาสา และ โรงเรียนบ้านทรงธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส. ณ.วัดบ้านทรงธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง  ซึ่งกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ทุกประการ