เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 -วัดกทลิวัน ถึงไร่นายสาม หวายสันเทียะ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

30 พ.ค. 66