เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

11 เม.ย. 66

วันที่ 11 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายสุทิน พูนน้อย นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และ อปพร. ของ อบต.สำโรง ได้เปิดจุดบริการประชาชน ตาม “โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566” ณ หน้าที่ทำการ อบต.สำโรง ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566

ทั้งนี้ นายก อบต.สำโรง ได้ฝากสวัสดีปีใหม่ไทย 2566 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้พี่น้องชาวตำบลสำโรงทุกท่าน เดินทางด้วยความระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”