รองนายกฯ ร่วมกิจกรรมปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน

17 พ.ค. 65

วันที่ 17 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายพันธ์ กันสันเทียะ รองนายก อบต.สำโรง ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.สำโรง ร่วมโครงการป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กิจกรรมปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ณ ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยเทศบาลตำบลบัลลังก์ได้จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีด้วย