มอบถุงยังชีพผู้กักตัวโรคโควิด-19

25 ก.พ. 65
วันที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 13.00 น. นางบูชิตา พูนน้อย รองนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มป่วยโรคโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ม.7 จำนวน 17 ชุด (17 ครอบครัว), ม.17 จำนวน 1 ชุด (1 ครอบครัว) โดยมีตัวแทน อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ม.17 เป็นผู้รับมอบ และ ม.3 จำนวน 1 ชุด (1 ครอบครัว) และ ม.10 จำนวน 4 ชุด (4 ครอบครัว) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.สระพัง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งท่านรองนายกฯ ได้กล่าวฝากให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวและฝากให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ VUCA
V : Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก
U : Universal Prevention ป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง
C : Covid Free Setting Area, District, Community สถานที่บริการพร้อมผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์
A : ATK (Antigen Test Kit) พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ/มีอาการทางเดินหายใจ