คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ตรวจรับงานถนน คสล. สาย ม.12 – ม.17

18 พ.ค. 65

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.​ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ได้ตรวจรับงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ถึง บ้านโคกมงคล หมู่ที่ 17 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะฯ ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย