โครงการอบรมออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคแก่นักเรียน

01 ก.พ. 66

วันนี้ 1 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. นายสุทิน พูนน้อย นายก อบต.สำโรง มอบหมายให้ นางบูชิตา พูนน้อย รองนายก อบต.สำโรง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคแก่นักเรียน” เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนารายณ์ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง (สปสช.)