โครงการส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ

06 มิ.ย. 59

เมื่อวันที่ มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อบต.สำโรง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลบุหรี่ สุรา ยาเสพติดเพื่อลดปัญหาทางด้านอุบัติเหตุและให้มีความรู้ในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ