โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ “ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท”

03 เม.ย. 66
อบต.สำโรง ขอประชาสัมพันธ์
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
“ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท”
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
– สามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th
– ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 044 381223
สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการลงทะเบียน
– โทรศัพท์มือถือ
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
เงื่อนไขในการลงเบียน
– ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกราย ตามช่องทางที่ กฟภ. กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ครัวเรือน / เดือน / สิทธิ์ กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเงิน จะไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนนั้น
– ทั้งนี้ลงเบียนระหว่าง 15 มีนาคม – 8 เมษายน 2566 จะได้สิทธิค่าไฟเดือน เมษายน 2566
หลังวันที่ 9 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไป
– โครงการบัตรสวัสดิการฯ (เดิม) จะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ถึงรอบบิลเดือน มีนาคม 2566 และต้องชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าวภายใน 30 เมษายน 2566
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :