โครงการปรับปรุงพื้นทางถนนหินคลุก บ้านโคกมงคล หมู่ที่ 17 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (จากถนนทางหลวง 2068 หน้าโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2) ถึงคลองค้างพลู

14 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :