โครงการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 16 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จากบ้านมอดินแดง (ทางหลวง 2068) หมู่ที่ 16 ถึงบ้านตะคร้อ (วัดป่าสามัคคีธรรม) หมู่ที่ 7

02 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :