โครงการปรับปรุงพื้นทางถนนหินคลุก ถนนสายบ้านตะคร้อ (ถนน.คสล.) หมู่ที่ 7 ถึง บ้านโพธิ์ (แยกศาลตาปู่บ้านโพธิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบมาตรฐาน แบบงานบำรุงรักษางานทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม)

15 ก.พ. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :