โครงการปรับปรุงพื้นทางถนนหินคลุก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (จากบ้านผู้ใหญ่บุญนาง กันสันเทียะ ถึง วัดกทลิวัน)

02 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :