โครงการปรับปรุงพื้นทางถนนหินคลุก ถนนสายบ้านโพธิ์ (แยกศาลตาปู่บ้านโพธิ์) หมู่ที่ 11 ถึง ถนนสายบ้านนารายณ์เหนือ (ทางหลวง 2068) หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบมาตรฐาน แบบงานบำรุงรักษางานทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม)

15 ก.พ. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :