โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ถนนสายบ้านตะคร้อ (ตะวันตกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 ถึง บ้านดอนงิ้ว (ดอนห่อย) หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

29 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :