โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ถนนสายบ้านหนองกราด หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย ถึง บ้านโคกแขวน ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

29 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :