โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (โซล่าเซลล์ ขนาด 60 W) บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :