โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อ

08 ก.ค. 59

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา อบต.สำโรง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง คลินิคไร้พุง