โครงการชาวสำโรงร่วมใจป้องกันภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Stemi)

29 มิ.ย. 61

วันนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ได้จัดโครงการชาวสำโรงร่วมใจป้องกันภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Stemi) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มเสี่ยง รับรู้ปัจจัย สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง