โครงการขุดลอก/ขยาย บึงหนองอุโลก บ้านหนองอุโลก หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 61