โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำ บ้านสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ย. 61