โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก พร้อมว่างท่อความยาว 27,508 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :