โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านหนองกราด หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย ถึง บ้านพุดซาตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ย. 61