โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านแปรง หมู่ที่ ๕ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :