บันทึกสำเร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารายณ์ หมู่ที่ 1 – บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0. 50 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

29 ม.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :