ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.281-005 สายบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง เชื่อมบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร

27 พ.ค. 63