ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.281-002 สายบ้านแปรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง เชื่อมบ้านตะกุด ตำบลกำปัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

29 เม.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :