โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านหนองอุโลก (ถนนลาดยาง) หมู่ที่ 6 ถึงบ้านสระพัง (วัดมงคลสุธธาวาส) หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

27 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :