โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านดอนงิ้ว (สามแยก คสล.) หมู่ที่ 4 ถึง บ้านแปรง (สระน้ำสาธารณะประโยชน์) หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

25 ก.พ. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :