แนวทางการจัดการน้ำเสียจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือบริการบางประเภท

17 ก.ค. 66
แนวทางการจัดการน้ำเสียจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือบริการบางประเภท
👉หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิด
👉ลดการใช้
👉การใช้ซ้ำ
👉การนำกลับมาใช้ใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :