เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ อบต.สำโรง

12 พ.ค. 65

วันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. อบต.สำโรง ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ อบต.สำโรง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ…  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกราด ม.9 โดยมีผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติฯ ด้วย