เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จากบ้านกำนันนนท์ธวัช จันตา ถึงบ้านผู้ช่วยชาลี จันตา

11 ก.ค. 66