เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จากหน้าวัด ถึงสามแยกทางไปคลองผักโขม

11 ก.ค. 66