เผยแพร่ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จากศาลา SML ถึงหน้าวัดหนองไผ่ล้อม

11 ก.ค. 66