อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ

26 ธ.ค. 65

วันนี้ 26 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบต.สำโรง ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ราย นายมิ่ง สุดสันเทียะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ ในการทำบัตรประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย และขอใบรับรองแพทย์เพื่อต่ออายุบัตรผู้พิการ ณ โรงพยาบาลอำเภอโนนไทย เป็นการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น