อบต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานกองทุนฯ

06 พ.ย. 63

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง และงานด้านการบริหารจัดการขยะ โดย นายมงคล ศรีบงกช นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยสิบโท สาย เนียมสันเทียะ ประธานสภา อบต.สำโรง นายมงคล แมงกลาง ปลัด อบต.สำโรง นางรำไพพรรณ์ หิ้วพิมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.สำโรง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลังจากนั้น เป็นการบรรยายสรุปการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง โดยนางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล หัวหน้าสำนักปลัด และการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยนายปรีชา ทมกระโทก นักจัดการงานทั่วไป ซึ่งทาง อบต.สำโรง ร่วมกับ รพ.สต.สำโรง รพ.สต.สระพัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย ปกครองท้องที่ เข้าร่วมประกวดในโครงการโคราชเมืองสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563 จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของจังหวัดนครราชสีมาได้ และงานด้านการบริหารจัดการขยะของโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด  หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปจบแล้วคณะศึกษาดูงานได้ดูเอกสารการดำเนินงานต่างๆ และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนกลับ